'Ieder mens is een ster'. – Thomas van Aquino

'Wat we zoeken, is de wezenlijke essentie van datgene wat zoekt.' – Krishnamurti

'We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn.' – Anaïs Nin

'De universele kracht, werkzaam in de universele wet, is dezelfde als onze eigen kracht.' - Rabindranath Tagore

'In het hart van wat we doen vinden we ons doel.' - Rabindranath Tagore

'Liefhebben is doordringen in alle verborgenheden.' - Inayat Khan

'Wat we niet kunnen voelen, kunnen we niet helen.' – John Bradshaw

Corona

Ik volg de adviezen en richtlijnen zoals deze door de overheid en de RIVM worden gegeven. Zie voor informatie hierover de website van het RIVM en de Rijksoverheid.

Wanneer je één of meerdere van onderstaande vragen met ja beantwoordt, kun je helaas geen consult volgen:

  • Heb je nu Corona?
  • Heb je nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Ben je korter dan 2 weken geleden genezen van corona?
  • Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C) plotseling verlies van reuk en/of smaak?
  • Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Ben je in thuisisolatie?

Uiteraard gelden bovenstaande richtlijnen ook voor mijzelf als behandelaar.

Bij een energetische behandeling is het niet te voorkomen dat de therapeut de cliënt aanraakt. Ik houd mij uiteraard aan de hygiëneregels, maak de praktijkruimte zorgvuldig schoon en de praktijkruimte wordt gedurende de dag goed geventileerd.