'Ieder mens is een ster'. – Thomas van Aquino

'Wat we zoeken, is de wezenlijke essentie van datgene wat zoekt.' – Krishnamurti

'We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn.' – Anaïs Nin

'De universele kracht, werkzaam in de universele wet, is dezelfde als onze eigen kracht.' - Rabindranath Tagore

'In het hart van wat we doen vinden we ons doel.' - Rabindranath Tagore

'Liefhebben is doordringen in alle verborgenheden.' - Inayat Khan

'Wat we niet kunnen voelen, kunnen we niet helen.' – John Bradshaw

Praktijk Heelal

Met Praktijk Heelal is een lang gekoesterde wens van mij gerealiseerd. Met behulp van mijn mensenkennis, levenservaring en een afgeronde opleiding tot energetisch therapeut, wil ik anderen graag helpen op hun weg naar meer bewustwording. Je kunt bij mij terecht voor energetische therapie, een goed gesprek, meditatie en astrologisch inzicht.

Visie

Ik geloof:

– in het principe: zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten

– dat elk mens uniek en toch ook hetzelfde is

– dat de mens een universum in het klein is

– niet in toeval, maar in verband

Begrijp dat je een tweede wereld in het klein bent en dat zich in jou de zon, de maan en sterren bevinden – Origenes

Missie

Het is mijn streven om je een dieper bewustzijn te laten ervaren door je te begeleiden in jouw unieke, innerlijke ontdekkingsreis om tot een gelukkiger, lichter en vrijer zijnservaren te komen. Ik geef je als het ware een kosmisch perspectief op jouw aardse bestaan.

We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben; we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben.’ – Pierre Teilhard de Chardin

Ethische Code

Ik werk volgens de ethische code voor energetisch therapeuten:

– Ik creëer veiligheid en ruimte waarbinnen de ander zich kan ontspannen en zich kwetsbaar durft op te stellen.

– Ik werk vanuit de holistische visie dat alles wat de ander meemaakt waardevol is en van belang is voor zijn of haar persoonlijke ontwikkelingsweg.

– Ik versterk de ander door de ander aan te spreken op zijn/haar kracht.

– Ik ondersteun de ander bij het zoeken naar autonomie en vrije wil.

– Ik ben in staat om onderscheid te maken tussen wat van mij is en wat van de ander.

– Ik maak geen onderscheid tussen positieve en negatieve gebeurtenissen, maar werk vanuit de visie van eenheid waarbinnen alles zijn eigen waarde heeft.

– Ik werk vanuit een zuivere geest en een open hart.

– Vanuit kosmisch besef plaats ik gebeurtenissen in het perspectief van ontwikkeling en groei.

– Ik sta open voor de uniekheid van ieder mens en elke ziel en respecteer de zoektocht naar heelheid, gezondheid en geluk.

– Ik houd me aan de geheimhoudingsplicht.