'Ieder mens is een ster'. – Thomas van Aquino

'Wat we zoeken, is de wezenlijke essentie van datgene wat zoekt.' – Krishnamurti

'We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn.' – Anaïs Nin

'De universele kracht, werkzaam in de universele wet, is dezelfde als onze eigen kracht.' - Rabindranath Tagore

'In het hart van wat we doen vinden we ons doel.' - Rabindranath Tagore

'Liefhebben is doordringen in alle verborgenheden.' - Inayat Khan

'Wat we niet kunnen voelen, kunnen we niet helen.' – John Bradshaw

Privacybeleid

Persoonsgegevens die Praktijk Heelal verwerkt

Praktijk Heelal verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van Praktijk Heelal en/of omdat u deze zelf aan Praktijk Heelal verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Heelal verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats (optioneel)
 • Geboortetijd (optioneel)
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom Praktijk Heelal gegevens nodig heeft

Praktijk Heelal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (optioneel)

Hoe lang Praktijk Heelal gegevens bewaart

Praktijk Heelal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het dossier van de cliënt wordt conform de wettelijke bewaartermijn bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd.

Delen met anderen

Praktijk Heelal deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Heelal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkheelal.nl. Praktijk Heelal zal zo snel mogelijk, en binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Heelal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkheelal.nl.

Disclaimer

Praktijk Heelal is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Heelal kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Binckhorstlaan 135

Postcode en plaats: 2516 BA Den Haag

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 75649381.

Telefoonnummer: +31 (0)6-49 86 88 81

E-mailadres: info@praktijkheelal.nl